Facklitteraturens motsvarighet till novell

  Det är inte bara skönlitteraturen som har sin kortare form av böcker i novellen. Även inom facklitteraturen finns denna motsvarighet. Facklitteraturens motsvarighet till skönlitteraturens novell kallas för essä. Ordet essä kommer från franskans essai från början som betyder försök. Från början var det en kortare text om något vetenskapligt ämne som var mer lätt-tillgängligt …

Boken och dess framtid

  Böckernas framtid ser inte jätteljus ut, åtminstone inte i sin traditionella form. Det är allt färre och färre som läser böcker, och de som gör det gör det ofta i form av till exempel ljudböcker eller e-böcker, exempelvis kan man ta del av svenska klassiker i e-boksform på nätet. Det är dock väldigt många …