Böcker

Facklitteraturens motsvarighet till novell

 

Det är inte bara skönlitteraturen som har sin kortare form av böcker i novellen. Även inom facklitteraturen finns denna motsvarighet. Facklitteraturens motsvarighet till skönlitteraturens novell kallas för essä.

Ordet essä kommer från franskans essai från början som betyder försök. Från början var det en kortare text om något vetenskapligt ämne som var mer lätt-tillgängligt än stora avhandlingar. Man kan jämföra det något med populärvetenskapliga artiklar. Den första som gav ut en essä och kallade det för just detta var Montaigne under slutet av 1500 talet. Francis Bacon populariserade sedan denna genre som sedermera blev ett allmänt känt fenomen.

Essän spreds under seklen och under 1900-talet fanns den i hela Europa. Någon som ägnar sig åt att skriva essäer brukar kallas för essäist och i Sverige är bland de kända essäisterna personer som Ola Hansson, Horace Engdahl, Viktor Rydberg, Frans G. Bengtsson och Verner von Heidenstam. Essäer har även spridit sig till andra medier och det finns till exempel fotografiska essäer.

Du kanske också gillar...