Böcker

Novellen som bok

 

En novell är en bok som utmärks av att vara en kortare form av roman. Det råder dock ganska stor oenighet i litteraturvärlden om vad som ska betraktas som en roman och vad som ska betraktas som en novell. Ännu mer förvirrande blir det av att det engelska ordet för roman är novel och novell heter istället short story.

Eftersom noveller är korta brukar de ges ut i samband med en samling noveller. Novellens fader brukar allmänt ses som Giovanni Boccaccio som skrev den kända novellsamlingen Decamerone. Även Arthur Conan Doyle och Edgar Allan Poe har dock varit förgrundsgestalter för novellens framväxt och utveckling. Novellen har alltid varit svårare att sälja än romanen trots att de ofta ges ut i samlingar.

För att förvirra allt ytterligare finns det även något som kallas för novellett. En novellett befinner sig på gränslandet mellan roman och novell och gränsen går för en novell som överstiger 100 sidor. Det finns dock som sagt inga helt tydliga gränser eller regler för detta. Modern novellkonst har sin bakgrund i det som tidigare var kortare sagor och det var troligen när man började skriva ner folksagor som novellen uppstod.

Du kanske också gillar...