Böcker

Lite om facklitteratur

 

Den kanske näst vanligaste typen av böcker som finns idag är den typ som kallas för facklitteratur. Facklitteratur kallas de böcker som innehåller information eller fakta snarare än fiktiva berättelser enligt nationalencyklopedin. Det kan vara allt från handböcker i olika ämnen till faktaböcker. Det största området för denna typ av litteratur är troligtvis inom universitets och högskolevärlden där alla studenter läser facklitteratur inom sina kurser.

Facklitteratur må inte vara lika populärt som skönlitteratur men är ändå mer likt de tidiga böckerna där man i större utsträckning skrev ned fakta och kunskap om sådant man inte ville skulle gå förlorat. Eftersom facklitteratur inte är lika lättsålt som skönlitteratur så kan de ofta vara ganska dyra. Detta kan tyckas vara motsägelsefullt eftersom det till största del är fattiga studenter som läser dem. Facklitteraturen är dock väldigt viktig och det är av största vikt att de som är kunniga i ett ämne kan tjäna på att skriva ned sina kunskaper så att andra kan ta del av dem.

Inom facklitteratur ställer man högre krav på förståelse och enkelhet än inom skönlitteraturen. Detta innebär att de oftast framstår som lite mer fyrkantiga och stela i sin framtoning.

Du kanske också gillar...