Svenskarnas läsvanor

Att ha en befolkning som är allmänbildad och välläst är viktigt för ett samhälle, eftersom det är en förutsättning för att kunna ha en fungerande demokrati. Självklart kommer det alltid att finnas variationer i en befolkning mellan de som läser mycket och de som inte läser alls, men hur mycket läser egentligen svenskarna i genomsnitt? …

Antikvariat

Vad är ett antikvariat och hur startar man ett antikvariat? Dessa och många fler frågor som har med antikvariat att göra kommer vi titta närmare på i den här artikeln. Ett antikvariat är traditionellt sett en butik med begagnade och antika böcker. Det är vanligt att antikvariat även säljer konst, kartor, handtryck och andra former …

Allmänt om böcker

Det kanske viktigaste medlet för människans framväxt och utveckling genom tiderna är just förmågan att i skriftligt språk skriv ned saker så att andra kan ta del av det. Den förmågan har nämligen inneburit att vi inte längre behöver föra vidare kunskaper och dylikt på ett muntligt plan, vilket ofta leder till att kunskap med …

Historien om böcker

  De första böckerna skiljer sig ganska radikalt från hur vi tänker oss dem idag. Åtminstone vad gäller utseendet. De var nämligen skrivna på långa rullar som rullades ut alltjämt man läste vidare. Dessa rullar bestod ofta av papyrusblad som limmats ihop kring en särskild stav. De var också ofta pampigt utsmyckade med ändar av …

Romanen som bok

  Den typ av bok som troligtvis är den som gjort att boken slog igenom hos allmänheten är det som kallas för roman. En roman är egentligen vilken bok som helst som innehåller en fiktiv berättelse i skönlitterär form. Den ska dessutom vara skriven på prosa och inte på vers. Detta kan tyckas vara självklart …

Lite om facklitteratur

  Den kanske näst vanligaste typen av böcker som finns idag är den typ som kallas för facklitteratur. Facklitteratur kallas de böcker som innehåller information eller fakta snarare än fiktiva berättelser enligt nationalencyklopedin. Det kan vara allt från handböcker i olika ämnen till faktaböcker. Det största området för denna typ av litteratur är troligtvis inom …

Novellen som bok

  En novell är en bok som utmärks av att vara en kortare form av roman. Det råder dock ganska stor oenighet i litteraturvärlden om vad som ska betraktas som en roman och vad som ska betraktas som en novell. Ännu mer förvirrande blir det av att det engelska ordet för roman är novel och …

Facklitteraturens motsvarighet till novell

  Det är inte bara skönlitteraturen som har sin kortare form av böcker i novellen. Även inom facklitteraturen finns denna motsvarighet. Facklitteraturens motsvarighet till skönlitteraturens novell kallas för essä. Ordet essä kommer från franskans essai från början som betyder försök. Från början var det en kortare text om något vetenskapligt ämne som var mer lätt-tillgängligt …

Boken och dess framtid

  Böckernas framtid ser inte jätteljus ut, åtminstone inte i sin traditionella form. Det är allt färre och färre som läser böcker, och de som gör det gör det ofta i form av till exempel ljudböcker eller e-böcker, exempelvis kan man ta del av svenska klassiker i e-boksform på nätet. Det är dock väldigt många …