Böcker

Historien om böcker

 

De första böckerna skiljer sig ganska radikalt från hur vi tänker oss dem idag. Åtminstone vad gäller utseendet. De var nämligen skrivna på långa rullar som rullades ut alltjämt man läste vidare. Dessa rullar bestod ofta av papyrusblad som limmats ihop kring en särskild stav. De var också ofta pampigt utsmyckade med ändar av exempelvis horn eller ben från något djur. Texten stod ofta på endast en sida av bladet, gjorde den inte det så kallades skriften istället för en opistograf.

Detta utvecklades sedan till att man började skriva på såkallade pergament som framställs utav skinn från djur. De var dock ofta väldigt dyra så det var vanligt att man suddade ut texten och återanvände pergamenten om det behövdes, vilket ju egentligen är motsatsen till vad som är poängen med nedskriven text. Redan vid den här tiden förvarades dock rullarna på bibliotek där stavarna var upphängda på en liten tavla med titel.

Det fanns dock undantag från dessa rullar, under antiken fanns det nämligen även fyrkantiga böcker som var mer lika de som vi har idag. Dessa var dock väldigt klumpiga och kunde vara gjorda i trä eller metall och hölls samman med ringar i metall.

Det var dock när man började använda så kallat lumppapper som det skedde stora förändringar i böckernas värld. Detta tillsammans med att boktryckarkonsten uppfanns ledde till en milstolpe i mänsklighetens historia. Det var också när boktryckarkonsten kom som man istället började binda eller häfta böcker. Detta gjorde att böckerna blev mycket billigare att tillverka vilket gjorde att även vanliga människor kunde ha råd att köpa böcker. Till en början var det mest ytterst seriösa saker som skrevs ned på rullar, men i och med den billigare metoden för att ta fram böcker kunde även sådant som till exempel deckare och romaner uppstå som framförallt gav underhållning till läsaren.

Böckernas framväxt ledde även till att fler och fler blev läskunniga. Tidigare fanns det ofta ingen anledning till att man skulle lära sig läsa, ej heller fanns det några egentliga möjligheter. Den litteratur som man konsumerade var ofta den heliga skriften som prästen läste upp under sina predikningar.

Den första episka berättelsen som man hittat som nedskriven och som fortfarande läses är Homeros Illiaden och Odyssén som varit ovärderlig för att förstå den grekiska mytologin.

Du kanske också gillar...