Böcker

Svenskarnas läsvanor

Att ha en befolkning som är allmänbildad och välläst är viktigt för ett samhälle, eftersom det är en förutsättning för att kunna ha en fungerande demokrati. Självklart kommer det alltid att finnas variationer i en befolkning mellan de som läser mycket och de som inte läser alls, men hur mycket läser egentligen svenskarna i genomsnitt? Och vilka är det som läser mest?

En av de mest omfattande undersökningarna av svenskars läsvanor utförs av Nordicom, eller Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning. De har genomfört en undersökning av hur mycket svenskar läser varje år sedan slutet av 1970-talet. Det man har kunnat se i den senaste upplagan av denna undersökning är att det är drygt en tredjedel av Sveriges befolkning (i åldrarna 9-79 år) som läser i en bok varje dag. Den siffran har varit mer eller mindre stadig de senaste tio åren.

Sedan 2006 räknar man även in ljudböcker och e-böcker i denna beräkning, men statistiken visar att det fortfarande är den tryckta boken som är överlägset vanligast. År 2006, då 35 procent av Sveriges befolkning läste böcker dagligen, representerades till exempel 30 av de procentenheterna av tryckta böcker, medan 4 procent var ljudböcker och endast 1 procent var e-böcker.

En annan intressant jämförelse är att kvinnor läser betydligt mer än män. År 2016 var det till exempel 41 procent av kvinnorna som läste en bok dagligen, medan bara 29 procent av männen gjorde detsamma. Vad det beror på kan man bara spekulera om. En mer upplyftande aspekt av den statistik som har rapporterats är dock att barn är den åldersgrupp som läser överlägset mest – något som bådar gott för framtiden. Hela 58 procent av barnen i åldern 9-14 år läste en bok dagligen. Detta kan jämföras med den åldersgrupp som läser näst mest, nämligen de som är 65-79 år; av dessa är det 36 procent som läser varje dag. Att man är pensionär och har mer tid att läsa betyder med andra ord inte automatiskt att man läser mer (även om pensionärerna visserligen läste mer än de åldersgrupper som kan förmodas vara studenter eller jobba).

Trots det höga antalet barn och ungdomar som läser har dock den siffran sjunkit betydligt sedan undersökningen började genomföras. Det beror sannolikt på konkurrens från andra former av underhållning, som tv-spel och internet. En positiv aspekt kan dock sägas vara att det framförallt är den obligatoriska läsningen i form av kursböcker i skolan som har minskat, medan den frivilliga nöjesläsningen har ökat.

Något som undersökningen inte tar med i beräkningen, helt enkelt för att det är svårt att presentera genom statistik, är mer personliga preferenser när det gäller läsning, som tidpunkt, genre och plats. Många läser sannolikt på tåget på väg till och från jobbet, men det finns också de som föredrar att läsa ostört i hemmets lugna vrå. Om du är en av dem ska du investera i en riktigt skön soffgrupp, så att du alltid har ett hörn att krypa upp i om kvällarna, där du kan läsa en god bok.

Du kanske också gillar...