Böcker

Romanen som bok

 

Den typ av bok som troligtvis är den som gjort att boken slog igenom hos allmänheten är det som kallas för roman. En roman är egentligen vilken bok som helst som innehåller en fiktiv berättelse i skönlitterär form. Den ska dessutom vara skriven på prosa och inte på vers. Detta kan tyckas vara självklart nu för tiden men faktum är att nästan alla böcker förr var skrivna på vers, detta innefattar till exempel många filosofiska antika verk. Romaner är den överlägset mest populära typen av bok som finns i världen om man ser till antal.

En roman har oftast en väldigt typisk utformning där delarna av boken är indelad i olika kapitel. Trots att romaner innehåller fiktiva berättelser ses de allmänt som något som är nyttiga att läsa eftersom de sägs ge allmänbildning, bättre förståelse av språket samt en större förmåga att känna empati eftersom man ofta behöver leva sig in i fiktiva karaktärers känsloliv. Romaner har dessutom någon form av budskap som författaren vill förmedla till läsaren. Många filosofer har till exempel lagt fram sin filosofi genom att skriva ner dem i form av en roman. Detta gäller till exempel Albert Camus:s “Främlingen”.

Det finns egentligen ingen enighet bland litteraturforskare om när romanen först kom till. Vissa menar att den fanns redan under antiken, medan andra menar att den uppstod först med den så kallade riddarromanen under medeltiden. Det var åtminstone då de fick sitt namn, de kallades då romanser och skrevs i länder där romanska språk talades så som till exempel Italien och Frankrike. Romanerna handlade ofta om äventyr av olika slag och sågs inte med blida ögon från kyrkan då man ansåg sig ha monopol på det skrivna ordet.

Du kanske också gillar...